۳۴۱۳

دوچرخه سایز 26 کویر مدل 3413

مشخصات فنی و قیمت دوچرخه بزرگسال سایز ۲۶ کویر مدل ۳۴۱۳