۱۹۸

ماشین شارژی فراری مدل ferrari-198

ماشین شارژی بزرگ